Cao học Hệ thống thông tin

Chuẩn đầu ra ngành Hệ thống thông tin hệ Cao học
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Hệ thống thông tin hệ Cao học

Học viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin hệ Cao học trường Đại học Dân lập Hải Phòng có khả năng:1. Về kiến thứcThạc sỹ Hệ thống thông tin (HTTT) cần...