Cao học ngành xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao học
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao học

Học viên tốt nghiệp ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp trường Đại học Dân lập Hải Phòng có khả năngVề kiến thức:+ Áp dụng các kiến thức chuyên...