Cao học Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh hệ Cao học
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh hệ Cao học

Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh trang bị chuyên sâu cho học viên về:1.  Về kiến thức      Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tạo cơ...