Cơ hội việc làm

Tuyển ứng viên chương trình học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018
  • 26 Tháng 3, 2018
Tuyển ứng viên chương trình học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018

Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo tuyển ứng viên chương trình học bổng Chính phủ Trung Quốc - hệ đào tạo Thạc sỹ năm học 2018-2019 như sau1. Trị...