Công nghệ thông tin

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin

a. Tên ngành đào tạo+ Tiếng Việt: Công nghệ Thông tin+ Tiếng Anh: Information Technologyb. Trình độ đào tạoĐại họcc. Yêu cầu về kiến thứcSinh viên tốt nghiệp có thể:+ Quản lý, vận hành các phần...

Cơ hội nghề nghiệp khi bạn học Khoa Công nghệ thông tin tại HPU
  • 04 Tháng 3, 2021
Cơ hội nghề nghiệp khi bạn học Khoa Công nghệ thông tin tại HPU

Học #CÔNG NGHỆ THÔNG TIN là Học những gì?Và #RA TRƯỜNG làm gì?Cuộc sống càng hiện đại, con người càng cần công nghệ và những sản phẩm công nghệ cao. Dù là lĩnh vực...