Du học Nhật Bản

Tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 7, 10/2018
  • 27 Tháng 3, 2018
Tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 7, 10/2018

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 7, 10/2018 như sau:I.  Đặc điểm của chương trình  - Học tiếng Nhật miễn phí đến khi...