Du học Nhật Bản

Đồng Yên và những mệnh giá tiền ở Nhật Bản
  • 09 Tháng 5, 2018
Đồng Yên và những mệnh giá tiền ở Nhật Bản

Đồng yen Nhật có 10 mệnh giá khác nhau từ 1 yen đến 10000 yên Cũng như tiền Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới, đồng yên...

Cách xin học bổng du học Nhật trực tiếp
  • 27 Tháng 3, 2018
Cách xin học bổng du học Nhật trực tiếp

Ở Việt Nam, ngoài việc xin học bổng MEXT thông qua Bộ GDĐT, Đại sứ quán Nhật, và thông qua tiến cử của trường đại học (chỉ có một vài...