Du học Nhật Bản

Nhảy Yosakoi
  • 23 Tháng 4, 2018
Nhảy Yosakoi

Trong một vài năm gần đây, nhảy Yosakoi được du nhập vào Hải Phòng, tuy nhiên không nhiều sinh viên tại trường Đại học Dân Lập Hải Phòng được tiếp...