Du học Nhật Bản

Bạn có biết người Nhật đón tết như thế nào không?
  • 23 Tháng 4, 2018
Bạn có biết người Nhật đón tết như thế nào không?

Khác với các nước khác châu Á, Nhật Bản là một quốc gia ăn Tết cổ truyền vào ngày dương lịch. Người Nhật bắt đầu chuyển sang ăn Tết dương lịch...