Du học Nhật Bản

Tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 7, 10/2018
  • 27 Tháng 3, 2018
Tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 7, 10/2018

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 7, 10/2018 như sau:I.  Đặc điểm của chương trình  - Học tiếng Nhật miễn phí đến khi...

Cách xin học bổng du học Nhật trực tiếp
  • 27 Tháng 3, 2018
Cách xin học bổng du học Nhật trực tiếp

Ở Việt Nam, ngoài việc xin học bổng MEXT thông qua Bộ GDĐT, Đại sứ quán Nhật, và thông qua tiến cử của trường đại học (chỉ có một vài...