Du học Nhật Bản

Cách xin học bổng du học Nhật trực tiếp
  • 27 Tháng 3, 2018
Cách xin học bổng du học Nhật trực tiếp

Ở Việt Nam, ngoài việc xin học bổng MEXT thông qua Bộ GDĐT, Đại sứ quán Nhật, và thông qua tiến cử của trường đại học (chỉ có một vài...