Du học Trung Quốc

Triển lãm giáo dục đại học Đài Loan 2018 tại Đại học Dân lập Hải Phòng
  • 27 Tháng 3, 2018
Triển lãm giáo dục đại học Đài Loan 2018 tại Đại học Dân lập Hải Phòng

Ngày 17/3/2018, trường ĐH Dân lập Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Đài Loan trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Văn...