Kỹ thuật công trình xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao đẳng
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoTên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh: Civil and industrial of Construction EngineeringTrình độ đào tạo: Cao đẳngYêu cầu về...