Kỹ thuật công trình xây dựng

Nghề xây dựng đâu phải chỉ toàn gạch đá  ‼️
  • 18 Tháng 4, 2018
Nghề xây dựng đâu phải chỉ toàn gạch đá ‼️

Nhiều bạn nghĩ “Ôi dào, nghề xây dựng suốt ngày chỉ lăn lộn với gạch đá cát sỏi, chán ngắt!” Ấy khoan vội nghĩ vậy! Bạn đã bao giờ thấy cảm...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Cầu đường
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Cầu đường

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Cầu đường+ Tiếng Anh:Bridge and road Construction Secionb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:           Sinh viên...

Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Kiến trúc+ Tiếng Anh: Architectureb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:  Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kiến...