Kỹ thuật công trình xây dựng

Nghề...không bao giờ thất nghiệp!
  • 11 Tháng 4, 2018
Nghề...không bao giờ thất nghiệp!

Trở thành người chỉ huy xây cất nhiều công trình xây dựng là ước mơ của hàng vạn học sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đến mùa...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hệ Đại học
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hệ Đại học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh: Civil and industrial of Construction Engineeringb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về...

Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Kiến trúc+ Tiếng Anh: Architectureb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:  Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kiến...