Kỹ thuật công trình xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Cầu đường
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Cầu đường

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Cầu đường+ Tiếng Anh:Bridge and road Construction Secionb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:           Sinh viên...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao đẳng
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoTên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh: Civil and industrial of Construction EngineeringTrình độ đào tạo: Cao đẳngYêu cầu về...