Kỹ thuật công trình xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp hệ Liên thông
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp hệ Liên thông

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoTên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh:  Civil and industrial of Construction EngineeringTrình độ đào tạo:  Liên...