Kỹ thuật công trình xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Kiến trúc+ Tiếng Anh: Architectureb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:  Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kiến...