Kỹ thuật công trình xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hệ Đại học
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hệ Đại học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh: Civil and industrial of Construction Engineeringb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao đẳng
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao đẳng

1. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh: Civil and industrial of Construction Engineering2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng3. Yêu cầu về kiến thức:Sinh viên...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Cầu đường
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Cầu đường

a. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Cầu đường+ Tiếng Anh:Bridge and road Construction Secionb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Xây...