Kỹ thuật công trình xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hệ Đại học
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hệ Đại học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh: Civil and industrial of Construction Engineeringb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về...

Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Kiến trúc+ Tiếng Anh: Architectureb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:  Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kiến...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao đẳng
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoTên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh: Civil and industrial of Construction EngineeringTrình độ đào tạo: Cao đẳngYêu cầu về...