Kỹ thuật điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện - Điện tử Hệ Cao đẳng
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện - Điện tử Hệ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Điện tự động công nghiệp+ Tiếng Anh: Control Engineering and Automationb. Trình độ đào tạo: Cao đẳng  chính quyc. Yêu...