Kỹ thuật điện tử

Khoa Điện - Điện tử
  • 06 Tháng 4, 2018
Khoa Điện - Điện tử

Khoa Điện – Điện tử được thành lập từ 2 bộ môn Điện tự động công nghiệp và Điện tử. Là một trong những khoa mũi nhọn của Nhà trường,...

Chuẩn đầu ra ngành Điện tự động công nghiệp
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Điện tự động công nghiệp

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Tên ngành Đào tạo:   + Tiếng Việt: Kỹ thuật điện tử+ Tiếng Anh: Electrical and Electronic Engineering    Trình độ đào tạo: Đại học chính quy.  Yêu cầu...

Chuẩn đầu ra ngành Điện tử truyền thông
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Điện tử truyền thông

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Điện tử - truyền thông+ Tiếng Anh: Electronic and Telecommunicationsb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:           Sinh viên...