Kỹ thuật điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Điện tự động công nghiệp
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Điện tự động công nghiệp

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Tên ngành Đào tạo:   + Tiếng Việt: Kỹ thuật điện tử+ Tiếng Anh: Electrical and Electronic Engineering    Trình độ đào tạo: Đại học chính quy.  Yêu cầu...