Kỹ thuật điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Điện tự động công nghiệp
  • 09 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Điện tự động công nghiệp

1. Tên ngành Đào tạo:   + Tiếng Việt: Kỹ thuật điện tử+ Tiếng Anh: Electrical and Electronic Engineering 2. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy3. Yêu cầu về kiến thức:Kỹ sư  Điện...