Kỹ thuật điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện - Điện tử Hệ Cao đẳng
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện - Điện tử Hệ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Điện tự động công nghiệp+ Tiếng Anh: Control Engineering and Automationb. Trình độ đào tạo: Cao đẳng  chính quyc. Yêu...

Chuẩn đầu ra ngành Điện tử truyền thông
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Điện tử truyền thông

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Điện tử - truyền thông+ Tiếng Anh: Electronic and Telecommunicationsb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:           Sinh viên...