Kỹ thuật điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Điện tử truyền thông
  • 10 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Điện tử truyền thông

a. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Điện tử - truyền thông+ Tiếng Anh: Electronic and Telecommunicationsb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:           Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành...

Chuẩn đầu ra ngành Điện tự động công nghiệp
  • 09 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Điện tự động công nghiệp

1. Tên ngành Đào tạo:   + Tiếng Việt: Kỹ thuật điện tử+ Tiếng Anh: Electrical and Electronic Engineering 2. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy3. Yêu cầu về kiến thức:Kỹ sư  Điện...

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện - Điện tử, Hệ Cao đẳng
  • 08 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện - Điện tử, Hệ Cao đẳng

a. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Điện tự động công nghiệp+ Tiếng Anh: Control Engineering and Automationb. Trình độ đào tạo: Cao đẳng  chính quyc. Yêu cầu về kiến thức:Kỹ sư ...