Kỹ thuật điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Điện tử truyền thông
  • 10 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Điện tử truyền thông

a. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Điện tử - truyền thông+ Tiếng Anh: Electronic and Telecommunicationsb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:           Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành...