Kỹ thuật điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện - Điện tử, Hệ Cao đẳng
  • 08 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện - Điện tử, Hệ Cao đẳng

a. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Điện tự động công nghiệp+ Tiếng Anh: Control Engineering and Automationb. Trình độ đào tạo: Cao đẳng  chính quyc. Yêu cầu về kiến thức:Kỹ sư ...

Ngành Điện tử Truyền thông học gì, làm gì?
  • 04 Tháng 3, 2021
Ngành Điện tử Truyền thông học gì, làm gì?

Điện tử truyền thông là ngành sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị giúp cho việc truy suất thông tin mà cá nhân hoặc...