Kỹ thuật điện tử

Ngành Điện tử Truyền thông học gì, làm gì?
  • 04 Tháng 3, 2021
Ngành Điện tử Truyền thông học gì, làm gì?

Điện tử truyền thông là ngành sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị giúp cho việc truy suất thông tin mà cá nhân hoặc...

Khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử
  • 04 Tháng 3, 2021
Khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử

Khoa Kỹ thuật Điện – Điện tử được thành lập từ 2 bộ môn Điện tự động công nghiệp và Điện tử. Là một trong những khoa mũi nhọn của...