Kỹ thuật điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Điện tử truyền thông
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Điện tử truyền thông

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Điện tử - truyền thông+ Tiếng Anh: Electronic and Telecommunicationsb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:           Sinh viên...

Chuẩn đầu ra ngành Điện tự động công nghiệp
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Điện tự động công nghiệp

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Tên ngành Đào tạo:   + Tiếng Việt: Kỹ thuật điện tử+ Tiếng Anh: Electrical and Electronic Engineering    Trình độ đào tạo: Đại học chính quy.  Yêu cầu...

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện - Điện tử Hệ Cao đẳng
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện - Điện tử Hệ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Điện tự động công nghiệp+ Tiếng Anh: Control Engineering and Automationb. Trình độ đào tạo: Cao đẳng  chính quyc. Yêu...