Kỹ thuật môi trường

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Môi trường
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Môi trường

a.  Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Kỹ thuật Môi trường+ Tiếng Anh:  Environment Technologyb.  Trình độ đào tạo: Đại họcc.  Yêu cầu về kiến thứcSinh viên sau khi tốt nghiệp ngành...