Kỹ thuật môi trường

Ngành Môi trường: Ra trường, làm việc ngay!
  • 21 Tháng 5, 2021
Ngành Môi trường: Ra trường, làm việc ngay!

Khi chọn ngành Môi trường, rất nhiều thí sinh đã băn khoăn: Ngành này sẽ học về cái gì ? Sau này ra trường sẽ làm công việc ra sao...

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Môi trường
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Môi trường

a.  Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Kỹ thuật Môi trường+ Tiếng Anh:  Environment Technologyb.  Trình độ đào tạo: Đại họcc.  Yêu cầu về kiến thứcSinh viên sau khi tốt nghiệp ngành...