Kỹ thuật môi trường

Khoa Môi trường bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố
  • 30 Tháng 3, 2018
Khoa Môi trường bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố

Chiều ngày 13/11/2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Kim Dung và nhóm nghiên cứu đã bảo vệ...