Kỹ thuật môi trường

Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Hệ chính quy ngành Quản lý tài nguyên - Môi trường và ngành Kỹ thuật môi trường
  • 24 Tháng 6, 2020
Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Hệ chính quy ngành Quản lý tài nguyên - Môi trường và ngành Kỹ thuật môi trường

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy ngành Quản lý tài nguyên & Môi...

Khoa Môi trường bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố
  • 30 Tháng 3, 2018
Khoa Môi trường bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố

Chiều ngày 13/11/2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Kim Dung và nhóm nghiên cứu đã bảo vệ...

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Môi trường
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Môi trường

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa.  Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Kỹ thuật Môi trường+ Tiếng Anh:  Environment Technologyb.  Trình độ đào tạo: Đại họcc.  Yêu cầu về kiến thứcSinh viên...