Kỹ thuật môi trường

Khoa Môi trường bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố
  • 30 Tháng 3, 2018
Khoa Môi trường bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố

Chiều ngày 13/11/2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Kim Dung và nhóm nghiên cứu đã bảo vệ...

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Môi trường
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Môi trường

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa.  Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Kỹ thuật Môi trường+ Tiếng Anh:  Environment Technologyb.  Trình độ đào tạo: Đại họcc.  Yêu cầu về kiến thứcSinh viên...