Lời nhắn mùa thi

Lưu ý thay đổi mã ngành năm 2018
  • 06 Tháng 4, 2018
Lưu ý thay đổi mã ngành năm 2018

Các em học sinh thân mến!Năm nay Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành quy định mới về mã ngành, nên mã ngành của trường ĐH Dân lập Hải...