Lời nhắn mùa thi

Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2018
  • 04 Tháng 4, 2018
Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2018

Theo quy chế, nhóm ưu tiên 1 (gồm các đối tượng: 01, 02, 03, 04) được 2 điểm ưu tiên; nhóm ưu tiên 2 (đối tượng 05, 06 và 07)...