Luật

Đại học Dân lập Hải Phòng - trường đại học đầu tiên tại Hải Phòng đào tạo ngành Luật hệ Đại học chính quy
  • 24 Tháng 7, 2018
Đại học Dân lập Hải Phòng - trường đại học đầu tiên tại Hải Phòng đào tạo ngành Luật hệ Đại học chính quy

Ngày 31/7/2017, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đào tạo ngành Luật trình độ Đại học...