Luật

Ngành  hot nhất ở Hải Phòng chỉ có thể đăng ký tại HPU!
  • 11 Tháng 4, 2018
Ngành hot nhất ở Hải Phòng chỉ có thể đăng ký tại HPU!

✍️✍️✍️ Đại học Dân lập Hải Phòng - trường đại học ĐẦU TIÊN tại HẢI PHÒNG có TUYỂN SINH ngành LUẬT (hệ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY). Ngày 31/7/2017, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định...

Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh ngành Luật
  • 27 Tháng 3, 2018
Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh ngành Luật

Ngày 31/7/2017, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đào tạo ngành Luật trình độ Đại học...