Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá nhằm đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra ngoại ngữ giai đoạn 2015 - 2020
  • 27 Tháng 3, 2018
Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá nhằm đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra ngoại ngữ giai đoạn 2015 - 2020

Sáng ngày 04/11/2016, tại Hội trường tầng 5 nhà G khu Giảng đường trường ĐH Dân lập Hải Phòng, Khoa Ngoại ngữ đã long trọng tổ chức Hội thảo “Đổi...