Nhịp sống sinh viên

Chương trình “HPU Beach Gala 2018 - Chào tân sinh viên K22”
  • 11 Tháng 10, 2018
Chương trình “HPU Beach Gala 2018 - Chào tân sinh viên K22”

Ngày 29/9/2018 BCH Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tổ chức thành công "Chuỗi hoạt động ngoại khóa dành cho tân...