Nhịp sống sinh viên

  • 30 Tháng 3, 2018
"Hội thảo hướng nghiệp và chương trình thực tập sinh 2017" dành cho SV HPU năm cuối

Với mong muốn tạo một môi trường gặp gỡ, cung cấp những cơ hội việc làm và thực tập phù hợp cho sinh viên và cựu sinh viên trường Đại...