Nhịp sống sinh viên

Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X
  • 20 Tháng 4, 2019
Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X

Chiều ngày 16/4/2019 tại phòng họp E201, BCH Hội Sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại...