Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Marketing - hệ Đại học
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Marketing - hệ Đại học

a. Tên ngành đào tạo:- Tên tiếng Việt: Marketing- Tên tiếng Anh: Marketing   b. Trình độ đào tạo: Đại họcc. Yêu cầu về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp ngành Marketing có năng lực:- Hiểu, vận dụng...

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán kiểm toán - Hệ Đại học
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán kiểm toán - Hệ Đại học

a.  Tên ngành đào tạo:- Tên tiếng Việt:  Kế toán - Kiểm toán- Tên tiếng Anh:  Accounting - Auditing   b.  Trình độ đào tạo: Đại họcc.  Yêu cầu về kiến thức: Sinh...

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán - hệ Cao đẳng
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán - hệ Cao đẳng

1. Tên ngành đào tạo- Tên tiếng Việt: Kế toán- Tên tiếng Anh: Accounting2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng3. Yêu cầu về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có...