Quản trị kinh doanh

Chỉ khi đồng tiền không còn giá trị ngành kế toán mới hết chỗ đứng!
  • 11 Tháng 4, 2018
Chỉ khi đồng tiền không còn giá trị ngành kế toán mới hết chỗ đứng!

HỌC KẾ TOÁN LÀM GÌ  Học kế toán làm gì? Ra trường có việc đâu  Học kế toán làm gì? Lương bèo bọt lắm  Học kế toán làm gì? Vất vả lắm ...➡️ THỰC TẾ...

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị doanh nghiệp hệ Đại học
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị doanh nghiệp hệ Đại học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:- Tên tiếng Việt: Quản trị doanh nghiệp- Tên tiếng Anh:  Business administrationb. Trình độ đào tạo: Đại họcc. Yêu cầu về...

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán hệ Cao đẳng
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán hệ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo1. Tên ngành đào tạo- Tên tiếng Việt: Kế toán- Tên tiếng Anh: Accounting2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng3. Yêu cầu về kiến thức: Sinh viên tốt...