Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán hệ Cao đẳng
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán hệ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo1. Tên ngành đào tạo- Tên tiếng Việt: Kế toán- Tên tiếng Anh: Accounting2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng3. Yêu cầu về kiến thức: Sinh viên tốt...

Chuẩn đầu ra ngành Marketing hệ Đại học
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Marketing hệ Đại học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:                  - Tên tiếng Việt: Marketing                 ...