Quản trị kinh doanh

Chỉ khi đồng tiền không còn giá trị ngành kế toán mới hết chỗ đứng!
  • 11 Tháng 4, 2018
Chỉ khi đồng tiền không còn giá trị ngành kế toán mới hết chỗ đứng!

HỌC KẾ TOÁN LÀM GÌ  Học kế toán làm gì? Ra trường có việc đâu  Học kế toán làm gì? Lương bèo bọt lắm  Học kế toán làm gì? Vất vả lắm ...➡️ THỰC TẾ...

Chuẩn đầu ra ngành Marketing hệ Đại học
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Marketing hệ Đại học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:                  - Tên tiếng Việt: Marketing                 ...