Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh vào Trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2019
  • 16 Tháng 3, 2019
Thông báo tuyển sinh vào Trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh theo 2 phương thức:   1.     Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia2.     Xét tuyển theo kết quả học tập lớp...

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018
  • 09 Tháng 4, 2018
Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌCTHEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT            Kính gửi: Hội đồng tuyển...