Thông tin tuyển sinh

Danh sách mã ngành xét tuyển tại Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2018

Thông tin liên hệ tuyển sinh đại học, cao đẳng
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - HP
Điện thoại: 0225.3740.577. Hotline: 0936.821.821. Email: daotao@hpu.edu.vn

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên