Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 1


Đề án tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Dân lập Hải Phòng cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về trường

1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web
- Tên trường: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
- Sứ mệnh: “Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội, Đại học Dân lập Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường là người hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội”.
- Địa chỉ:  Số 36 Đường Dân lập, Phường Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng.  
-  Điện thoại: (0225).3740.577
- Website: www.hpu.edu.vn
1.2. Quy mô đào tạo

Khối ngành/ Nhóm ngành*

Quy mô hiện tại

NCS

Học viên CH

ĐH

CĐSP

TCSP

GD

chính

quy

GD

TX

GD chính quy

GD

TX

GD chính quy

GD

TX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm III:

 KHỐI NGÀNH KINH TẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

(gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)

 

91

794

 

 

 

 

 

1.   Luật

Mã ngành: 7380101

(gồm 2 chuyên ngành:

Luật kinh tế; Luật dân sự)

 

 

25

 

 

 

 

 

Nhóm V:

GỒM CÁC NGÀNH

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

 

06

121

 

 

 

 

 

2.   Kĩ thuật điện, Điện tử

Mã ngành: 7510301

(gồm 2 chuyên ngành: .

Điện tử - Truyền thông; Điện tự động công nghiệp)

 

 

166

 

 

 

 

 

3.    Kĩ thuật công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102

(gồm 3 chuyên ngành:

Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

 

38

245

 

 

 

 

 

4.   Kĩ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

(gồm 2 chuyên ngành:

Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

 

 

74

 

 

 

 

 

Nhóm ngành VII:

GỒM CÁC NGÀNH

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

(gồm 2 chuyên ngành:

Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

 

 

115

 

 

 

 

 

2.   Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

(gồm 2 chuyên ngành:

Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại)

 

 

242

 

 

 

 

 

Tổng (ghi rõ cả số NCS, cao học, SV ĐH, CĐ, TC)

 

135

1782

 

 

 

 

 1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất

1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

- Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển cho cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.

Cụ thể:

- Phương án 1: Xét tuyển 60% thí sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia do Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức.

- Phương án 2: Xét tuyển 40% thí sinh dựa trên kết quả học tập THPT.

-  Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)

Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh -2 (2016)

Năm tuyển sinh -1 (2017)

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Nhóm ngành III

 

111

 

 

74

 

- Ngành Quản trị kinh doanh

Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá;

Tổ hợp 2: Toán-Lý-Anh;

Tổ hợp 3: Toán-Lý-Địa;

Tổ hợp 4: Toán-Văn-Ngoại ngữ

 

111

 

 

49

 

-   Luật

Tổ hợp 1: Toán-Lý-Anh;

Tổ hợp 2: Toán-Văn-Anh;

Tổ hợp 3: Văn-Sử-Anh;

Tổ hợp 4: Toán-Lý-Hoá

 

0

 

 

25

 

Nhóm ngành V

 

66

 

 

38

 

-    Ngành Công nghệ thông tin

Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá;

Tổ hợp 2: Toán-Lý-Anh;

Tổ hợp 3: Toán-Anh-Hoá;

Tổ hợp 4: Toán-Anh-Sinh

 

22

 

 

14

 

-   Ngành Kỹ thuật điện – Điện tử

Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá;

Tổ hợp 2: Toán-Lý-Anh;

Tổ hợp 3: Toán-Hoá-Sinh;

Tổ hợp 4: Toán-Văn-Ngoại ngữ

 

24

 

 

12

 

-   Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá;

Tổ hợp 2:Toán-Lý-Anh;

Tổ hợp 3: Toán-Lý-Địa;

Kiến trúc: Toán-Lý-Vẽ

 

15

 

 

07

 

-   Ngành Kỹ thuật môi trường

Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá;

Tổ hợp 2: Toán-Lý-Anh;

Tổ hợp 3: Toán-Lý-Sinh;

Tổ hợp 4: Toán-Hoá-Sinh

 

05

 

 

05

 

Nhóm ngành VII

 

52

 

 

40

 

-   Việt Nam học

Tổ hợp 1: Văn-Sử-Địa;

Tổ hợp 2: Văn-Sử-Anh;

Tổ hợp 3: Toán-Văn-Ngoại ngữ;

Tổ hợp 4: Toán-Lý-Hoá

 

11

 

 

06

 

-   Ngôn ngữ Anh

Tổ hợp 1: Toán-Lý-Anh;

Tổ hợp 2: Toán-Văn-Anh;

Tổ hợp 3: Văn-Sử-Anh;

Tổ hợp 4: Văn-Địa-Anh

 

41

 

 

34

 

Tổng

 

229

 

 

152

 

Thông tin liên hệ tuyển sinh đại học, cao đẳng
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Tên cũ: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: 02253 740 577. Hotline: 0936.821.821

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên