Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 2

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 2018

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp TH

2.2. Phạm vi: Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh 2018:

         - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: 650 chỉ tiêu

         - Xét tuyển theo kết quả học tập tại THPT        : 800 chỉ tiêu

2.3.1. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT: Nhận đăng ký xét tuyển căn cứ điểm sàn đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định

  Ngành nghề xét tuyển theo kết quả tốt nghiệp thi THPT:

 

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường/ mã ngành

Môn thi

Mã tổ hợp

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

/(3)

(4)

(5)

(6)

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

DHP

 

 

 

 

- Phương thức TS:

Trường dựa vào kết quả kỳ thi TH.

- Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

- Học phí:

+ Đại học:

1.254.000đồng/tháng

- Trường có Khách sạn sinh viên có 500 chỗ giành cho khoá tuyển sinh 2018. Có Internet, Wifi

+ Các phòng học đều được trang bị máy Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập.

- Học bổng:

+ Ngoài học bổng tuyển sinh, sinh viên khá, giỏi được thưởng học bổng hàng năm.

- Miễn giảm:

+ Sinh viên nghèo được miễn giảm học phí từ 10% đến 50%.

Phường Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3740577; Fax: (0225) 3740476;
Website: www.hpu.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

650

Công nghệ thông tin

(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

 

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Anh-Hoá;

Toán-Anh-Sinh

A00

A01

D07

D08

 

Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)

 

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Hoá-Sinh;

Toán-Văn-Anh

A00

A01

B00

D01

 

Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

 

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Lý-Vẽ

A00

A01

A04

V00

 

Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

 

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

A00

A01

A02

B00

 

Nông nghiệp (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai)

 

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

A00

A01

A02

B00

 

Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)

 

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Văn-Anh

 

 

 

A00

A01

A04

D01

 

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

 

 

 

 

Văn-Sử-Địa;

Văn-Sử-Anh;

Toán-Văn-Anh

Toán- Văn- Trung

 

 

 

A00

C00

D14

D01

D04

 

Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại)

 

Toán-Lý-Anh;

Toán-Văn-Anh;

Văn-Sử-Anh;

Văn-Địa-Anh

A01

D01

D14

D15

 

Luật (gồm 2 chuyên ngành: Luật kinh tế; Lluật dân sự)

 

Toán-Lý-Hoá

Văn-Sử-Địa

Văn-Sử-Anh

Toán-Văn-Nhật

 

 

 

A00

C00

D14

D01

D06

 

 

2.3.2. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

                   Điểm trung bình 3 môn theo khối thi >= 6.0

-    Tốt nghiệp THPT.

-    Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.

-    Điểm xét tuyển          = Điểm trung bình môn

Điểm trung bình môn = (Tổng điểm 3 môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12)/6

 • Hệ Đại học : Điểm xét tuyển >= 0
 • Hệ Cao đẳng : Tốt nghiệp THPT

Ngành nghề đào tạo và xét tuyển trong năm 2018

Ngành nghề xét tuyển theo kết quả học tập THPT

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Các ngành đào tạo đại học:

DHP

 

 

800

 

* Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT.

- Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.

- Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn.

Điểm trung bình môn =(Tổng điểm các môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12)/6

Hệ Đại học:

Điểm xét tuyển >= 6.0

* Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.

- Học phí:

+ Đại học:

1.254.000,0 đồng/tháng

- Nhà trường có Khách sạn sinh viên có 500 chỗ giành cho khoá tuyển sinh 2017. Có Internet, Wifi

+ Các phòng học đều được trang bị Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập.

- Học bổng:

+ Ngoài học bổng tuyển sinh, sinh viên khá, giỏi được thưởng học bổng hàng năm.

- Miễn giảm:

+ Sinh viên nghèo được miễn giảm học phí từ 10% đến 50%.

Công nghệ thông tin

(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

 

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Anh-Hoá;

Toán-Anh-Sinh

A00

A01

D07

D08

 

Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)

 

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Hoá-Sinh;

Toán-Văn-Anh

A00

A01

B00

D01

 

Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

 

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Lý-Vẽ

A00

A01

A04

V00

 

Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

 

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

A00

A01

A02

B00

 

Nông nghiệp (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai)

 

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

A00

A01

A02

B00

 

Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)

 

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Văn-Anh

A00

A01

A04

D01

 

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

 

 

Văn-Sử-Địa;

Văn-Sử-Anh;

Toán-Văn- Anh

Toán-Văn-Trung;

 

  C00

D14

D01 D04

 

Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại)

 

Toán-Lý-Anh;

Toán-Văn-Anh;

Văn-Sử-Anh;

Văn-Địa-Anh

A01

D01

D14

D15

 

Luật (gồm 2 chuyên ngành: Luật kinh tế, luật dân sự)

 

Toán-Lý-Hoá

Văn-Sử-Địa

Văn-Sử-Anh

Toán-Văn- Nhật

 

A00

C00

D14

D06

 

 • Lịch tuyển sinh của trường:
 • Nhận đăng ký xét tuyển: 09/7/2018
 • Kết quả xét tuyển: Kết quả xét tuyển được thực hiện từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu được giao.

2.5. Phương thức đăng ký của thí sinh:

2.5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:

 • Bản sao học bạ trung học.
 • Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
 • Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường)
 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).
 • 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

2.5.2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 Đường Dân Lập – Phường Dư Hàng Kênh – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng.

Số điện thoại: (0225)3740577; email: tuyensinh@hpu.edu.vn

                       0989.652.819 (Cô: Phạm Thị Luân)

2.5.3. Phương thức đăng ký:

-  Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học.

-  Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 Đường Dân Lập - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng.

2.6.    Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

          Học bổng tuyển sinh:

Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên nhập học năm 2018 học tập tốt, rèn luyện tốt tại trường đại học, trở thành những cử nhân, kỹ sư có đạo đức tốt, có chuyên môn tốt, có kỹ năng tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước

 1. Đối tượng được xét hưởng học bổng tuyển sinh:

Tất cả học sinh có nguyện vọng 1 vào học tại trường Đại học Dân lập Hải phòng, nhập học đợt 1 và có đơn xin được cấp học bổng.

 1. Giá trị học bổng

Có 5 mức học bổng, trị giá: 20 triệu, 25 triệu, 30 triệu, 35 triệu và 40 triệu VNĐ.

 1. Điều kiện được nhận học bổng
  • Về học tập

Học bổng tuyển sinh là học bổng được trao cho tất cả sinh viên có nguyện vọng 1 vào học tại Đại học Dân lập Hải phòng và có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc có điểm trung bình học tập các môn đăng ký xét tuyển của lớp 12 từ 7,0 trở lên. Cụ thể có 5 mức học bổng:

Loại A: Có điểm trung bình từ 7.0 đến 7.49 được thưởng học bổng: 20.000.000,0 đ

Loại B: Có điểm trung bình từ 7.5 đến 7.99 được thưởng học bổng: 25.000.000,0 đ

Loại C: Có điểm trung bình từ 8.0 đến 8.49 được thưởng học bổng: 30.000.000,0 đ

Loại D: Có điểm trung bình từ 8.5 đến 8.99 được thưởng học bổng: 35.000.000,0 đ

Loại E: Có điểm trung bình từ 9.0 trở lên được thưởng học bổng    : 40.000.000,0 đ

 • Về hạnh kiểm:

    Có hạnh kiểm trong 3 năm học THPT đạt loại Khá trở lên.

2.7. Lệ phí xét tuyển                             

Được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8. Học phí: 1.254.000đ/thángThông tin liên hệ tuyển sinh đại học, cao đẳng
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Tên cũ: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: 02253 740 577. Hotline: 0936.821.821

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên