Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 3

3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng
3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:
3.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá
 
Stt
Nội dung
 
Đơn vị
tính
Số lượng
I
Diện tích đất đai
ha
14.675,23
II
Diện tích sàn xây dựng
m2
46.434,80
1
Giảng đ­ường
 
 

Số phòng
phòng
87

Tổng diện tích
m2
7.180,63
2
Phòng học máy tính
 
 

Số phòng
phòng
11

Tổng diện tích
m2
317
3
Phòng học ngoại ngữ
 
 

Số phòng
phòng
02

Tổng diện tích
m2
106,8
4
Thư­ viện (Thư viện truyền thống và Thư viện điện tử)
m2
775
5
Phòng thí nghiệm
 
 

Số phòng 
phòng
11

Tổng diện tích
m2
499
6
Xư­ởng thực tập, thực hành
 
 

Số phòng 
phòng
05

Tổng diện tích
m2
172
7
Ký túc xá Được gọi là Khách sạn sinh viên)
 
 

Số phòng
phòng
261

Tổng diện tích
m2
12.992
8
Diện tích nhà ăn sinh viên
m2
1.266
9
Diện tích khác:
 
 

Diện tích hội trường
m2
210

Diện tích nhà văn hóa      
m2
950

Diện tích nhà thi đấu đa năng 
m2
2.362

Diện tích bể bơi thông minh
m2
598,5

Diện tích sân vận động (Sân cỏ nhân tạo)
m2
2.152
 
3.1.2. Thống kê phòng thực hành, thí nghiệm và các trang thiết bị
 
TT
Tên
Tổng số ( m2)
Các trang thiết bị chính
1
11 phòng thí nghiệm
551.78

2
07 phòng máy tính
438.29

3
02 phòng học ngoại ngữ
106

4
02 phòng nhạc họa
338.75

5
04 phòng thư viện
775

6
01 xưởng thực hành
68.4

7
01 nhà tập đa chức năng
2362

8
01 bể bơi
598.5

9
01 sân vận động
2152

 
3.1.3. Thống kê phòng học:

TT
Loại phòng
Số lượng
1
Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
01
2
Phòng học từ 100 – 200 chỗ
0
3
Phòng học từ 50-100 chỗ
03
4
Số phòng học dưới 50 chỗ
76
5
Số phòng học đa phương tiện


3.1.4. Thống kê về học liệu (kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong Thư viện
 
TT
Nhóm ngành đào tạo
Số lượng

Nhóm ngành III
-  Sách (bản cứng): 10.466 cuốn
-  Luận văn Tiến sĩ, Thạc sĩ, đồ án, khóa luận tốt nghiệp: 3.020 cuốn
-  Tạp chí: 07 tên tạp chí
-  Tài liệu điện tử:
• Thư viện số Dspace: 3.030 tài liệu
• tailieu.hpu.edu.vn: 125.600 tài liệu

Nhóm ngành V
-  Sách (bản cứng): 22.665 cuốn
-  Luận văn Tiến sĩ, Thạc sĩ, đồ án, khóa luận tốt nghiệp: 4.908 cuốn
-  Tạp chí: 25 tên tạp chí
-  Tài liệu điện tử:
• Thư viện số Dspace: 4.370 tài liệu
• tailieu.hpu.edu.vn: 216.693 tài liệu

Nhóm ngành VII
-  Sách (bản cứng): 17.072 cuốn
-  Luận văn Tiến sĩ, Thạc sĩ, đồ án, khóa luận tốt nghiệp: 2.567 cuốn
- Tạp chí: 10 tên tạp chí
- Tài liệu điện tử:
• Thư viện số Dspace: 9.277 tài liệu
• tailieu.hpu.edu.vn: 129.787 tài liệu

3.2. Đội ngũ nhà giáo cơ hữu

 Ngành

Nhóm ngành

PGS

GS

ĐH

ThS

TS

TSKH

Quản trị kinh doanh

III

3

0

13

28

6

0

Luật

0

1

1

5

1

0

Tổng

58

3

1

14

33

7

0

Công nghệ thông tin

V

1

0

2

10

3

0

Kỹ thuật điện, điện tử

0

2

0

10

3

0

Kỹ thuật công trình xây dựng

2

5

2

12

1

0

Kỹ thuật môi trường

0

0

3

9

5

0

Tổng

70

3

7

7

41

12

0

Tiếng Anh

VII

0

0

4

18

2

0

Việt Nam học

0

0

2

5

1

0

Tổng

32

0

0

6

23

3

0

Các môn chung

23

0

0

4

19

0

0

Tổng

23

0

0

4

19

0

0

Tổng cả trường

183

6

8

31

116

22

0

 

 
 Cán bộ cơ hữu Phòng, Ban, Trung tâm kiêm nhiệm giảng dạy

Stt

Đơn vị

Tổng số

GS

PGS

TSKH tiến sỹ

Ths

ĐH

1

Ban Công tác sinh viên

1

 

 

 

 

1

2

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

2

 

 

1

3

 

3

Phòng Kế hoạch tái chính

2

 

 

 

1

1

4

Phòng HTQT & QHCC

3

 

 

 

 

3

5

Phòng QLKH & ĐBCL

2

 

 

1

1

 

6

Phòng Tổ chức Hành chính

2

1

 

1

 

 

7

Trung tâm Thông tin TV

4

 

 

 

1

3

  

  


Thông tin liên hệ tuyển sinh đại học, cao đẳng
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Tên cũ: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: 02253 740 577. Hotline: 0936.821.821

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên